Zapytanie ofertowe nr SINUTRONIC/POIR 1.1.1/2017/04

 

Szanowni Państwo,

W związku z ubieganiem się przez firmę Sinutronic Sp. z o.o. o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Podziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na udział na stanowisku Kierownika B+R w ramach w/w projektu ” Opracowanie nowoczesnych algorytmów obrazowania dla potrzeb mobilnego urządzenia w diagnostyce krtani i nosogardła „.

Poniżej znajduje się zapytanie ofertowe, w którym zamieszczone są wszelkie informacje na temat przedmiotu zamówienia, a także adresu, miejsca, terminu i sposobów złożenia oferty.

Niezbędnym elementem zapytania ofertowego jest załącznik nr 1, które również znajduje się poniżej, umożliwiając przedstawienie i złożenie oferty.

Serdecznie zapraszam do składania ofert.

Z poważaniem,
Sinutronic Sp. z o.o.

 

 

Zapytanie ofertowe SINUTRONIC_POIR 1.1.1_2017_04_21_11_17

 

Załącznik 1. Formularz ofertowy SINUTRONIC_POIR 1.1.1_2017_04

 

Zapytanie ofertowe nr SINUTRONIC/POIR 1.1.1/2017/03

 

Szanowni Państwo,

W związku z ubieganiem się przez firmę Sinutronic Sp. z o.o. o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Podziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie usługi badawczo-rozwojowej w ramach projektu ” Opracowanie nowoczesnych algorytmów obrazowania dla potrzeb mobilnego urządzenia w diagnostyce krtani i nosogardła „.

Poniżej znajduje się zapytanie ofertowe, w którym zamieszczone są wszelkie informacje na temat przedmiotu zamówienia realizacji usługi badawczo-rozwojowej, a także adresu, miejsca, terminu i sposobów złożenia oferty.

Niezbędnym elementem zapytania ofertowego jest załącznik nr 1, które również znajduje się poniżej, umożliwiając przedstawienie i złożenie oferty.

Serdecznie zapraszam do składania ofert.

Z poważaniem,
Sinutronic Sp. z o.o.

 

 

Zapytanie ofertowe SINUTRONIC_POIR 1.1.1_2017_03_21_11_17 — kopia

 

Załącznik 1. Formularz ofertowy SINUTRONIC_POIR 1.1.1_2017_03 — kopia

Referencja dr Marii Żółtaszek – Kowalskiej

„Urządzenie ENTviewer, w ogromnym stopniu poprawia jakość pracy w Gabinecie Laryngologicznym. Obsługa jest nieskomplikowana, ogromną zaletą jest bardzo krótki czas badania pacjenta z jednoczesnym uzyskaniem materiału filmowego. Zapisanie tego materiału w oprogramowaniu dołączonym do ENTviewer’a pozwala mi na precyzyjną oceną krtani i nosogardła. Możliwość wielokrotnej emisji obrazu, który jest powiększony,  barwny i dynamiczny to kolejna zaleta. Efekt badania mogę zademonstrować pacjentowi na ekranie oraz zapisać na nośniku np: płyta CD, pendrive.

Składam wyrazy uznania dla pomysłodawców i realizatorów nowoczesnego projektu.”

 

Specjalista otolaryngolog Maria Żółtaszek – Kowalska, Wieluń