Dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.1 PO IR „Projekty B+R przedsiębiorstwa”jest już faktem !

Dzięki pozytywnej ocenie projektu ” Opracowanie nowoczesnych algorytmów obrazowania dla potrzeb mobilnego urządzenia w diagnostyce krtani i nosogardła”   realizujemy Projekt, którego całkowity koszt oszacowany został na kwotę 3 514 955,00 zł.