Zapytanie ofertowe nr SINUTRONIC/POIR 1.1.1/2017/02

Szanowni Państwo,

W związku z ubieganiem się przez firmę Sinutronic Sp. z o.o. o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Podziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, zapraszamy Państwa do przedstawiania ofert na przeprowadzenie usługi badawczo-rozwojowej w ramach projektu „DIGIVIEWER – opracowanie diagnostycznego urządzenia medycznego wykorzystującego obraz cyfrowy HD na potrzeby specjalizacji otolaryngologicznej do obrazowego badania struktur anatomicznych pacjenta”.

Poniżej znajduje się zapytanie ofertowe, w którym zamieszczone są wszelkie informacje na temat przedmiotu zamówienia realizacji usługi badawczo-rozwojowej, a także adresu, miejsca, terminu i sposobów złożenia oferty.

Niezbędnym elementem zapytania ofertowego jest załącznik nr 1, które również znajduje się poniżej, umożliwiając przedstawienie i złożenie oferty.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

 

Zapytanie ofertowe SINUTRONIC_POIR 1.1.1_2017_02

Załącznik 2. Umowa_warunkowa_SINUTRONIC_POIR_1.1.1_2017_02

Załącznik 1. Formularz ofertowy SINUTRONIC_POIR 1.1.1_2017_02