Rozwin

 

 

Pierwszy w Polsce zabieg chirurgii endoskopowej nosa i zatok wspomagany technologią druku 3D

 

„Zastosowanie druku 3D w medycynie, na przykładzie planowania reoperacji zatoki czołowej po zabiegu chirurgii endoskopowej powikłanej płynotokiem.”

Zabiegu dokonał zespół lekarzy z najnowocześniejszych i efektywnych technologii stosowanych od niedawna w medycynie. Technologia drukowania przestrzennego umożliwia tworzenie przedmiotów z zaprojektowanych wcześniej symulacji trójwymiarowych. Materiały stosowane w druku 3D na potrzeby medycyny to najczęściej tworzywa sztuczne, stal i tytan. Dzięki technologii druku przestrzennego wykonuje się modele, które ułatwiają planowanie zabiegów. Możliwe jest tworzenie indywidualnie dopasowanych protez, czy materiału do zamknięcia ubytków po rozległych resekcjach lub urazach.

Autorzy opracowania wykorzystali możliwość jaką daje stworzenie fantomu do szczegółowego zaplanowania reoperacji zatoki czołowej. Podczas wcześniejszego zabiegu chirurgii endoskopowej doszło do powikłania płynotokiem. Została usunięta małżowina nosowa środkowa i sitowie, zaopatrzono również śródoperacyjnie jatrogenny płynotok. Powyższe zabiegi chirurgiczne spowodowały u pacjenta powstanie zmian bliznowatych i zmianę warunków anatomicznych co znacznie utrudniło orientację w chirurgii endoskopowej nosa. Przed planowanym zabiegiem ze skanów tomografii komputerowej zatok wykonano trójwymiarową rekonstrukcję struktur kostnych twarzoczaszki.

Dzięki współpracy z firmą Sinutronic Sp. z o. o. z Gdańska zespół lekarzy otrzymał wysokiej jakości akrylowy model czaszki pacjenta. Przed zabiegiem na modelu zapoznano się z warunkami anatomicznymi chorego. Wykonano też znaczniki ułatwiające odnalezienie zwężonego ujścia zatoki czołowej. Wykonanie wydruku 3D do przedoperacyjnego zapoznania się z anatomią operowanego regionu znacznie skróciło czas oraz podniosło komfort i bezpieczeństwo operacji. Przedstawiony przypadek kliniczny jest przykładem olbrzymich możliwości technologii druku 3D, które będą w niedalekiej przyszłości zastosowane na szeroką skalę.

 

1

 

Tomografia komputerowa

przed zabiegiem operacyjnym –

lite zacienienie zatoki czołowej lewej

 

01

Obraz endoskopowy nosa

przed zabiegiem

Obraz endoskopowy nosa

nodelu 3D – sonda

w ujściu zatoki czołowej

Obraz endoskopowy nosa

śródoperacyjny – sonda

w ujściu zatoki czołowej